Ar ko programmēšana atšķiras no sporta programmēšanas?

Sporta programmēšanas uzdevumi pēc būtības ir atjautības uzdevumi. Pirmkārt, ir būtiski izdomāt risinājumu, kas dos korektu rezultātu jebkuru ieejas datu gadījumā. Otrkārt, ir jāizdomā maksimāli efektīvs algoritms. Visbiežāk uzsvars tiek likts uz ātrdarbību, retāk uz izmantojamās atmiņas apjomu. Programmēšanas olimpiādēs līdz ar uzdevuma aprakstu ir dotas arī uzdevuma risinājuma maksimālais izpildes laiks un maksimālais izmantojamās…

Kādā vecumā sākt mācīties programmēt?

Visbiežāk interesi par programmēšanu izrāda skolēni apmēram 10 gadu vecumā. Bērnu vecāki mēdz jautāt, kāds ir piemērotākais vecums, kādā bērniem sākt mācīties programmēšanu. Programmēšanai ir nepieciešama labi attīstīta iztēle, loģiskā domāšana un abstraktā domāšana. Zinātnieki apgalvo, ka abstraktā domāšana attīstās bērniem vidēji 11 gadu vecumā. Prakse pierāda, ka ir bērni, kas arī 9 gadu vecumā…