Visbiežāk interesi par programmēšanu izrāda skolēni apmēram 10 gadu vecumā. Bērnu vecāki mēdz jautāt, kāds ir piemērotākais vecums, kādā bērniem sākt mācīties programmēšanu.
Programmēšanai ir nepieciešama labi attīstīta iztēle, loģiskā domāšana un abstraktā domāšana. Zinātnieki apgalvo, ka abstraktā domāšana attīstās bērniem vidēji 11 gadu vecumā. Prakse pierāda, ka ir bērni, kas arī 9 gadu vecumā spēj programmēt pietiekami augstā līmenī, kas atbilst prasībām, kādas tiek izvirzītas augstskolu studentiem. Tomēr, ja bērnam vēl nav attīstīta abstraktā domāšana, tad atbilstošajam vecumposmam pareizi izvēlēti programmēšanas uzdevumi sekmē šīs spējas attīstību. Ir programmēšanas vides, kas ir piemērotas bērniem pat no 5 gadu vecuma. Tomēr programmēšanai nepieciešamo prasmju apguve nesākas 5 gadu vecumā. Tā sākas vēl agrāk ar attīstošām spēlēm un rotaļām, kurās bērns attīsta loģisko domāšanu un iztēli.
Tiem, kam iepatīkas programmēšana, tiem tā kļūst mīļa uz mūžu. Un to bērni saprot jau pirmajās programmēšanas nodarbībās. Ir bērni, kas ļoti cenšas, bet rezultāts tiek sasniegts ar lielām grūtībām. Protams, mācoties programmēšanu, bērni attīsta prasmes, kas ir noderīgas citos mācību priekšmetos. Tomēr, ja programmēšana nepatīk, tad to nevajag mācīties. Katram bērnam ir joma, kas padodas labāk nekā citas. Ir jāattīsta tā. Ir jādara tas, kas visvairāk patīk. Tad arī būs vislabākie rezultāti.