Sporta programmēšanas uzdevumi pēc būtības ir atjautības uzdevumi. Pirmkārt, ir būtiski izdomāt risinājumu, kas dos korektu rezultātu jebkuru ieejas datu gadījumā. Otrkārt, ir jāizdomā maksimāli efektīvs algoritms. Visbiežāk uzsvars tiek likts uz ātrdarbību, retāk uz izmantojamās atmiņas apjomu. Programmēšanas olimpiādēs līdz ar uzdevuma aprakstu ir dotas arī uzdevuma risinājuma maksimālais izpildes laiks un maksimālais izmantojamās atmiņas limits. Sporta programmēšanā vērtējumu var iegūt arī par daļēji atrisinātu uzdevumu. Tas nozīmē, ka pat tad, ja risinājums izvada korektu atbildi tikai daļā gadījumu, ir iespējams iegūt daļu no maksimālajiem punktiem.